*HOT* Canon PowerShot + Case + Memory Card + Tripod $89 Shipped!